De praktische info met betrekking tot acupunctuur

Afspraak maken – Verloop van een behandeling – Terugbetaling – Tarieven

Afspraak maken

Afspraken kunnen telefonisch of per email worden gemaakt. Afspraken via het contactformulier of per email zijn enkel geldig als ze per mail worden bevestigd.

In het tabblad contactgegevens vindt u alle benodigde info om een afspraak te maken.

Gelieve afspraken die niet kunnen worden nagekomen op tijd (24u op voorhand) af te zeggen! Bij niet tijdig afzeggen kunnen kosten in rekening worden gebracht.

Verloop en duur van een behandeling

De eerste behandeling
Hou er rekening mee dat de eerste sessie altijd wat langer duurt. Er vindt een uitgebreid intakegesprek plaats en een persoonlijk dossier wordt opgesteld. Dit duurt ongeveer anderhalf tot twee uur. Er wordt tijdens de eerste sessie ook een meting met de Acugraph voorzien.

De andere behandelingen
De daaropvolgende behandelingen duren telkens ongeveer 60 minuten, maar dit kan uitlopen, afhankelijk van de noodzaak.

Het aantal behandelingen
Het aantal behandelingen hangt af van het probleem. Bij acute problemen is er vaak sneller verbetering dan bij meer chronische problemen, die meestal wat langer behandeld moeten worden. De frequentie kan daarom ook verschillen. Bij chronische problemen ligt die sowieso lager.

Betaling

Behandelingen kunnen cash of door middel van payconiq betaald worden. De eerste behandeling kost 70 euro, de daaropvolgende behandelingen telkens 50 euro.

Acupunctuur en terugbetaling

Sommige mutualiteiten en verzekeringen voorzien in een terugbetaling voor alternatieve geneeswijzen zoals osteopathie en acupunctuur.

Omdat ik lid ben van de beroepsvereniging BAF (Belgian Acupuncturs Federation – Wettelijk erkende beroepsvereniging) kan er dus deels terugbetaling worden verkregen. Mijn erkeningsnummer bij BAF is 1.18.003.1

Hieronder vindt u een link naar de desbetreffende formulieren per mutualiteit

  • Onafhankelijk ziekenfonds (download document)
  • Vlaams Neutraal Ziekenfonds (download document)
  • Partena Ziekenfonds (download document)
  • Bond Moyson: vraag je fiscaal attest aan de acupuncturist (meer info)
  • Liberaal ziekenfonds: specifiek formulier te verkrijgen bij de acupuncturist (meer info)
  • Kas der Geneeskundige Verzorging van de NMBS Holding: vraag je fiscaal attest aan de acupuncturist.

Meer info vind je op de site van Belgian Acupunctors Federation (BAF).

De GDPR

GDPR

Op 25 mei 2018 ging de General Data Protection Regulation (GDPR) officieel in. In het Nederlands spreekt men van Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze Europese regelgeving gaat over de bescherming van verzamelde persoonsgegevens. De AVG regelt het opslaan, bewaren, verwerken en de uitwisseling van gegevens.

De praktijk Acupunctuur Harelbeke, mn Stephanie Nachtergaele verzamelt, verwerkt en deelt alle gegevens conform de AVG. De persoonsgegevens worden verwerkt met als doel het verzorgen van een goede gezondheidszorg. De therapeute houdt zich aan de wettelijke verplichtingen die hem als zorgverlener zijn opgelegd. Bij vragen hieromtrent kan de verwerkingsverantwoordelijke geraadpleegd worden.

De privacyverklaring vindt u hier.

Stephanie Nachtergaele BE0815673196